Търсене

“Baby, I will not give you the keys anymore!!!”

Центърът на Варна… 2009 година…
Една катастрофа и куп пропиляни нови възможности… :)

varna_strange_car

varna_strange_car (2)

varna_strange_car (1)

One Response to ““Baby, I will not give you the keys anymore!!!””

Всички публикации